Gör fillers innan resan

Många funderar på att skönhetsoperera sig eller utföra andra typer av skönhetsbehandlingar utomlands. Men sådant bör göras i Sverige. Anledningen till det är att det finns väldigt stora risker med att utföra den typen av behandlingar utomlands då regelverken och kontrollerna kan se helt annorlunda ut jämfört med här i Sverige. Dessutom har man inget skydd om något skulle gå fel.

Gör fillers i Sverige

Att göra skönhetsbehandlingar som fillers har blivit allt vanligare och det är framförallt tjejer och kvinnor som gör den typen av behandlingar. Vanligast är att fylla ut läpparna, men även kindben och haka förekommer. Här i Sverige har vi en del regler kring vem som får utföra den typen av ingrepp och inte. Om man råkar illa ut till följd av en felbehandling finns även möjlighet att ta det vidare rent juridiskt. Därför bör man alltid göra sina ingrepp här i Sverige om det är här man bor och är medborgare. Man får visserligen betala lite mer för att göra fillersbehandlingar här i Sverige, men man vet åtminstone vad man betalar för och kan känna sig trygg med att få professionella behandlingar av hög kvalitet.

Gör inte fillers utomlands

Väldigt många lockas av priserna utomlands, även priserna på skönhetsbehandlingar. Men då det kan råda helt andra förhållanden utomlands jämfört med här i Sverige, finns det stora risker med att skaffa fillers utomlands. Dels kanske det inte finns några som helst regler kring vem som får utföra ingreppen och dels kanske det inte heller finns några förhållningsregler gällande vad en fillersspruta får innehålla och inte. Man kan med andra ord inte veta säkert vad en person sprutar in i huden om man skaffar fillers utomlands. Om det uppstår komplikationer kan man heller inte driva åtal på samma sätt som man kan här i Sverige.